Аб устанаўленні формаў уліковых дакументаў, якімі афармляюцца арганізацыя бібліятэчных фондаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі і выключэнне з іх дакументаў

МИ

МІНІСТЭРСТВА   АДУКАЦЫІ   РЭСПУБЛІКІ   БЕЛАРУСЬ

МІНІСТЭРСТВА   АДУКАЦЫІ   РЭСПУБЛІКІ   БЕЛАРУСЬ

 

 

ПАСТАНОВА                                                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

28 лістапада 2016 г.  № 108

 

г.Мінск                                                                       г.Минск

 

 

Аб   устанаўленні   формаў   уліковых

дакументаў, якімі афармляюцца арганізацыя    бібліятэчных    фондаў

устаноў агульнай сярэдняй адукацыі і

выключэнне з іх дакументаў

 

 

На падставе часткі другой пункта 7 артыкула 145 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб культуры Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:

1. Устанавіць формы ўліковых дакументаў, якімі афармляюцца арганізацыя бібліятэчных фондаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі і выключэнне з іх дакументаў:

кнігі сумарнага ўліку дакументаў бібліятэчнага фонду ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі згодна з дадаткам 1;

інвентарнай кнігі ўліку дакументаў бібліятэчнага фонду ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі згодна з дадаткам 2;

карткі ўліковага каталогу дакумента бібліятэчнага фонду ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі згодна з дадаткам 3;

журнала ўліку і карыстання дакументамі бібліятэчнага фонду ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі ў электронным выглядзе згодна з дадаткам 4;

кнігі сумарнага ўліку вучэбных выданняў бібліятэчнага фонду ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі згодна з дадаткам 5;

уліковай карткі вучэбнага выдання бібліятэчнага фонду ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі згодна з дадаткам 6;

журнала рэгістрацыі ўліковых картак вучэбных выданняў бібліятэчнага фонду ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі згодна з дадаткам 7;

журнала выдачы вучэбных выданняў бібліятэчнага фонду ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі згодна з дадаткам 8;

персанальнага ўліку вучэбных выданняў бібліятэчнага фонду ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі, якія выкарыстоўваюцца пры арганізацыі адукацыйнага працэсу на І ступені агульнай сярэдняй адукацыі, згодна з дадаткам 9;

персанальнага ўліку вучэбных выданняў бібліятэчнага фонду ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі, якія выкарыстоўваюцца пры арганізацыі адукацыйнага працэсу на ІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыі, згодна з дадаткам 10;

персанальнага ўліку вучэбных выданняў бібліятэчнага фонду ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі, якія выкарыстоўваюцца пры арганізацыі адукацыйнага працэсу на ІІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыі, згодна з дадаткам 11;

журнала рэгістрацыі дакументаў бібліятэчнага фонду ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі, прынятых замест пашкоджаных або страчаных, згодна з дадаткам 12;

акта аб прыёме дакументаў бібліятэчнага фонду ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі з іншых бібліятэк згодна з дадаткам 13;

акта на выяўленне пашкоджання або страты дакументаў бібліятэчнага фонду ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі згодна з дадаткам 14;

акта на выключэнне дакументаў бібліятэчнага фонду ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі згодна з дадаткам 15.

2. Дадзеная пастанова ўступае ў сілу з 3 лютага 2017 г.

 

Мiнiстр                                                                                М.А.Жураўкоў

 

 

Дадатак 1

да пастановы

Мiнiстэрства адукацыi

Рэспублiкi Беларусь

28.11.2016 № 108

 

Форма

 

КНІГА СУМАРНАГА ЎЛІКУ ДАКУМЕНТАЎ БІБЛІЯТЭЧНАГА ФОНДУ

ЎСТАНОВЫ АГУЛЬНАЙ СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫІ

 

__________________________________________________________________

                                        (найменне ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі)

«__»________________20___г.

            (дата пачатку запісу)

 

 

1. Паступленне дакументаў у бібліятэчны фонд установы агульнай сярэдняй адукацыі  (з 2 па 39 стар.)

 

Дата запісу

Нумар п/п

Крыніца паступлення дакументаў у бібліятэчны фонд

Дата, нумар суправаджальнага дакумента

Агульная колькасць дакументаў, якія паступілі ў бібліятэчны фонд

Подпіс бібліятэчнага работніка

колькасць  экзэмпляраў

кошт дакументаў, якія паступілі (бел. руб.)

колькасць назваў

колькасць назваў перыядычных выданняў

у тым ліку, экз.

вучэбна-метадычных выданняў

сацыяльна значнай літаратуры

кніг серыі “Школьная бібліятэка”

мастацкай літаратуры

энцыклапедычных і даведкавых

выданняў

часопісаў

газет

у  электронным  выглядзе

іншых выданняў

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Выключэнне дакументаў з бібліятэчнага фонду ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі (з 40 па 69 стар.)

 

Дата запісу

Дата, нумар акта на выключэнне дакументаў з  бібліятэчнага фонду ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі

Дата зацвярджэння акта на выключэнне дакументаў з бібліятэчнага фонду ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі

Агульная колькасць выключаных дакументаў з бібліятэчнага фонду

Подпіс бібліятэчнага работніка

 колькасць  экзэмпляраў

кошт выключаных дакументаў

 (бел. руб.)

колькасць назваў перыядычных выданняў

у тым ліку, экз.

вучэбна-метадычных выданняў

сацыяльна значнай літаратуры

кніг серыі “Школьная бібліятэка”

мастацкай літаратуры

энцыклапедычных і даведкавых

выданняў

часопісаў

газет

у  электронным  выглядзе

іншых выданняў

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Вынікі руху дакументаў бібліятэчнага фонду ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі (з 70 па 99 стар.)

 

Рух дакументаў бібліятэчнага фонду

Улік дакументаў бібліятэчнага фонду

Подпіс бібліятэчнага работніка

агульная колькасць  экзэмпляраў

кошт улічаных дакументаў бібліятэчнага фонду (бел. руб.)

колькасць назваў перыядычных выданняў

у тым ліку, экз.

вучэбна-метадычных выданняў

сацыяльна значнай літаратуры

кніг серыі “Школьная бібліятэка”

мастацкай літаратуры

энцыклапедычных і даведкавых

выданняў

часопісаў

газет

у  электронным  выглядзе

іншых выданняў

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Складае на  20____ год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паступіла на 20____ год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбыла за 20____ год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Складае на 20____ год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паступіла на 20____ год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбыла за 20____ год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дадатак 2

да пастановы

Мiнiстэрства адукацыi

Рэспублiкi Беларусь

28.11.2016 № 108

 

 

Форма

ІНВЕНТАРНАЯ КНІГА ЎЛІКУ ДАКУМЕНТАЎ  БІБЛІЯТЭЧНАГА ФОНДУ

ЎСТАНОВЫ АГУЛЬНАЙ СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫІ

 

_______________________________________________________________

                                                      (найменне ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі)

«___»_________________20___г.

               (дата пачатку запісу)

 

Дата запісу

Інвентарны нумар дакумента бібліятэчнага фонду (акрамя вучэбных выданняў)

Аўтар, назва дакумента бібліятэчнага фонду

Год выдання

Кошт

(бел. руб.)

Адзнака аб праверцы бібліятэчнага фонду, год

Дата, нумар акта на выключэнне дакументаў з бібліятэчнага фонду ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі

Подпіс бібліятэчнага работніка

Заўвагі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дадатак 3

да пастановы

Мiнiстэрства адукацыi

Рэспублiкi Беларусь

28.11.2016 № 108

 

 

Форма

КАРТКА ЎЛІКОВАГА КАТАЛОГУ ДАКУМЕНТА БІБЛІЯТЭЧНАГА ФОНДУ

ЎСТАНОВЫ АГУЛЬНАЙ СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫІ

 

 

Асноўны бок карткі

      _______________________________________________________

(найменне ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі)

 

 

Код па бібліятэчна-бібліяграфічнай класіфікацыі

 

 

 

 

 

Поўнае бібліяграфічнае апісанне дакумента бібліятэчнага фонду, кошт, тыраж

 

 

 

 

Адваротны бок карткі

 

Дата, нумар запісу ў кнізе сумарнага ўліку дакументаў бібліятэчнага фонду ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі, колькасць экзэмпляраў, якія паступілі, інвентарны нумар дакумента бібліятэчнага фонду (акрамя вучэбных выданняў)

Дата, нумар акта на выключэнне дакументаў  бібліятэчнага фонду ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі, колькасць экзэмпляраў

1

2

 

 

 

 

 

 

Дадатак 4

да пастановы

Мiнiстэрства адукацыi

Рэспублiкi Беларусь

28.11.2016 № 108

 

 

                                                                                                                                                                                                                           Форма

 

ЖУРНАЛ УЛІКУ І КАРЫСТАННЯ ДАКУМЕНТАМІ БІБЛІЯТЭЧНАГА ФОНДУ ЎСТАНОВЫ АГУЛЬНАЙ СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫІ Ў ЭЛЕКТРОННЫМ ВЫГЛЯДЗЕ

___________________________________________ __________________

                                                           (найменне ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі)

«___»________________20___г.

                (дата пачатку запісу)

1. Улік дакументаў бібліятэчнага фонду ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі ў электронным выглядзе (з 2 па 19 стар.)

Нумар

п/п

Дата запісу

Назва дакумента бібліятэчнага фонду ў электронным выглядзе

Прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (пры наяўнасці) распрацоўшчыка дакумента бібліятэчнага фонду ў электронным выглядзе

Год выдання дакумента бібліятэчнага фонду ў электронным выглядзе

Месца захоўвання

Заўвагі

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Карыстанне дакументамі бібліятэчнага фонду ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі ў электронным выглядзе (з 20 па 39 стар.)

Нумар

п/п

Дата запісу

Назва вучэбнага прадмета

Назва дакамента бібліятэчнага фонду ў электронным выглядзе

Клас

Тэма ўрока (вучэбнага занятку)

Прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (пры наяўнасці) настаўніка, які ўзяў на карыстанне дакумент бібліятэчнага фонду ў электронным выглядзе

Подпіс настаўніка, які атрымаў дакумент бібліятэчнага фонду ў электронным выглядзе з бібліятэкі

Подпіс бібліятэчнага работніка пры вяртанні настаўнікам дакумента бібліятэчнага фонду ў электронным выглядзе ў бібліятэку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дадатак 5

да пастановы

Мiнiстэрства адукацыi

Рэспублiкi Беларусь

28.11.2016 № 108

 

 

Форма

 

 

КНІГА СУМАРНАГА ЎЛІКУ ВУЧЭБНЫХ ВЫДАННЯЎ  БІБЛІЯТЭЧНАГА ФОНДУ

ЎСТАНОВЫ АГУЛЬНАЙ СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫІ

 

________________________________________________________________

                                                                      (найменне ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі)

«___»________________20___г.

                (дата пачатку запісу)

 

 

1. Паступленне вучэбных выданняў у бібліятэчны фонд ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі (з 2 па 39 стар.)

 

 

Дата запісу

Нумар

п/п

Аўтар, назва  вучэбнага выдання

Крыніца

паступлення вучэбных выданняў у бібліятэчны фонд

Дата, нумар суправаджальнага дакумента

Агульная колькасць экзэмпляраў вучэбных выданняў, якія паступілі ў бібліятэчны фонд

Агульны кошт вучэбных выданняў, якія паступілі ў бібліятэчны фонд

(бел. руб.)

Подпіс бібліятэчнага работніка

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Выключэнне вучэбных выданняў з бібліятэчнага фонду ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі (з 40 па 69 стар.)

 

 

Дата запісу

Нумар

п/п

Дата, нумар акта на выключэнне дакументаў з бібліятэчнага фонду ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі

Агульная колькасць экзэмпляраў вучэбных выданняў, якія паступілі ў бібліятэчны фонд

Агульны кошт выключаных вучэбных выданняў з бібліятэчнага фонду

(бел. руб.)

Подпіс бібліятэчнага работніка

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

3. Вынікі руху вучэбных выданняў бібліятэчнага фонду ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі (з 70 па 99 стар.)

 

 

Рух вучэбных выданняў бібліятэчнага фонду

Агульная колькасць

экзэмпляраў вучэбных выданняў бібліятэчнага фонду

Агульны кошт вучэбных выданняў бібліятэчнага фонду

(бел. руб.)

Подпіс бібліятэчнага работніка

1

2

3

4

Складае на ________ 20___ г.

 

 

 

 

Паступіла за 20____ г.

 

 

 

 

Выбыла за 20____ г.

 

 

 

 

Складае на _________ 20___ г.

 

 

 

 

Паступіла за 20____ г.

 

 

 

 

Выбыла за 20____ г.

 

 

 

 

 

Дадатак 6

да пастановы

Мiнiстэрства адукацыi

Рэспублiкi Беларусь

28.11.2016 № 108

 

Форма

 

 

УЛІКОВАЯ КАРТКА ВУЧЭБНАГА ВЫДАННЯ

 БІБЛІЯТЭЧНАГА ФОНДУ ЎСТАНОВЫ АГУЛЬНАЙ СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫІ

 

___________________________________________

                            (найменне ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі)

 

 

Рэгістрацыйны нумар ___________

 

     ______________________________________________________________

(аўтар, назва вучэбнага выдання, год выдання, выдавец, клас, кошт)

 

       _____________________________________________________________________________________________

 

 

     ________________________________________________________________________

 

 

 

Нумар

п/п

Год паступлення вучэбнага выдання ў

бібліятэчны фонд

Дата, нумар запісу ў кнізе сумарнага ўліку вучэбных выданняў бібліятэчнага фонду ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі

 

Агульная колькасць вучэбных выданняў, якія паступілі ў бібліятэчны фонд

Агульная колькасць вучэбных выданняў,  выключаных з бібліятэчнага фонду

Агульная колькасць вучэбных выданняў,   захаваных у бібліятэчным фондзе

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дадатак 7

да пастановы

Мiнiстэрства адукацыi

Рэспублiкi Беларусь

28.11.2016 № 108

 

 

Форма

 

 

ЖУРНАЛ

РЭГІСТРАЦЫІ ЎЛІКОВЫХ КАРТАК  ВУЧЭБНЫХ  ВЫДАННЯЎ

 БІБЛІЯТЭЧНАГА ФОНДУ ЎСТАНОВЫ АГУЛЬНАЙ СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫІ

_________________________________________

              (найменне ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі)

«___»__________________20___г.

                    (дата пачатку запісу)

 

 

Нумар

п/п

Дата запісу

Рэгістрацыйны нумар уліковай карткі вучэбнага выдання бібліятэчнага фонду ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі

Аўтар, назва вучэбнага выдання, клас

Дата, нумар акта на выключэнне дакументаў бібліятэчнага фонду ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дадатак 8

да пастановы

Мiнiстэрства адукацыi

Рэспублiкi Беларусь

28.11.2016 № 108

 

Форма

 

 

 

ЖУРНАЛ ВЫДАЧЫ ВУЧЭБНЫХ ВЫДАННЯЎ БІБЛІЯТЭЧНАГА ФОНДУ

ЎСТАНОВЫ АГУЛЬНАЙ СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫІ

__________________________________________________________________

                                                               (найменне ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі)

«___»__________________20___г.

                    (дата пачатку запісу)

 

Клас ___________

Класны кіраўнік _____________________________________________________

(прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (пры наяўнасці) класнага кіраўніка,

___________________________________________________________________

які прыняў вучэбныя выданні бібліятэчнага фонду)

 

_________________________           __________________________________________

(подпіс класнага кіраўніка)                  (ініцыялы, прозвішча класнага кіраўніка)

 

 

Нумар

п/п

Дата выдачы вучэбнага выдання бібліятэчнага фонду

Аўтар, назва вучэбнага выдання бібліятэчнага фонду

Агульная колькасць атрыманых

экзэмпляраў вучэбных выданняў бібліятэчнага фонду

Подпіс класнага кіраўніка, які атрымаў вучэбныя выданні бібліятэчнага фонду

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дадатак 9

да пастановы

Мiнiстэрства адукацыi

Рэспублiкi Беларусь

28.11.2016 № 108

 

Форма

 

ПЕРСАНАЛЬНЫ ЎЛІК ВУЧЭБНЫХ ВЫДАННЯЎ БІБЛІЯТЭЧНАГА ФОНДУ ЎСТАНОВЫ АГУЛЬНАЙ СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫІ, ЯКІЯ ВЫКАРЫСТОЎВАЮЦЦА ПРЫ АРГАНІЗАЦЫІ АДУКАЦЫЙНАГА ПРАЦЭСУ

НА І СТУПЕНІ АГУЛЬНАЙ СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫІ

 

______________________________________________                                       

  (найменне  ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі)

 

Камплект вучэбных выданняў _____________перададзены  класнаму кіраўніку ________класа __________________

                                                                                      (дата )                                                                                                                                                            (прозвішча, уласнае імя,

____________________________________________________________________________________________________                                              імя па бацьку (пры наяўнасці) класнага кіраўніка, які атрымаў вучэбныя выданні бібліятэчнага фонду)

 

 

_________________________           __________________________________________

(подпіс класнага кіраўніка)                  (ініцыялы, прозвішча класнага кіраўніка)

 

Нумар п/п

Прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (пры наяўнасці) вучня

Адзнака аб атрыманні (вяртанні) вучэбных выданняў  бібліятэчнага фонду вучнем

Дата , подпіс класнага кіраўніка

Беларуская мова

Беларская літаратура (літаратурнае чытанне)

Руская мова

Руская літаратура (літаратурнае чытанне)

Замежная мова (указаць  мову)

Матэматыка

Чалавек і свет

Выяўленчае мастацтва

Музыка

Працоўнае  навучанне

Асновы бяспекі жыццядзейнасці

 

 

 

 

пры атрыманні вучнем вучэбных выданняў  бібліятэчнага фонду

пры вяртанні вучнем вучэбных выданняў біблііятэчнага фонду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Камплект вучэбных выданняў_____ класа  _____________перададзены бібліятэчнаму работніку__________________

                                                                                                                      (дата )                                                                                                                           (прозвішча, уласнае імя,

____________________________________________________________________________________________________                                               імя па бацьку (пры наяўнасці) бібліятэчнага работніка, які прыняў вучэбныя выданні бібліятэчнага фонду ад класнага кіраўніка)

 

______________________________           __________________________________________

(подпіс бібліятэчнага работніка)              (ініцыялы, прозвішча бібліятэчнага работніка)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дадатак 10

да пастановы

Мiнiстэрства адукацыi

Рэспублiкi Беларусь

28.11.2016 № 108

 

 

Форма

 

 

ПЕРСАНАЛЬНЫ ЎЛІК ВУЧЭБНЫХ ВЫДАННЯЎ БІБЛІЯТЭЧНАГА ФОНДУ ЎСТАНОВЫ АГУЛЬНАЙ СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫІ, ЯКІЯ ВЫКАРЫСТОЎВАЮЦЦА ПРЫ АРГАНІЗАЦЫІ АДУКАЦЫЙНАГА ПРАЦЭСУ НА ІІ СТУПЕНІ АГУЛЬНАЙ СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫІ

 

_____________________________________________                                      

  (найменне ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі)

Камплект вучэбных выданняў _____________перададзены  класнаму кіраўніку ________класа __________________

                                                                                      (дата )                                                                                                                                                            (прозвішча, уласнае імя,

____________________________________________________________________________________________________                                               імя па бацьку (пры наяўнасці) класнага кіраўніка, які атрымаў вучэбныя выданні бібліятэчнага фонду)

 

_________________________           __________________________________________

(подпіс класнага кіраўніка)                  (ініцыялы, прозвішча класнага кіраўніка)

 

Нумар п/п

Прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (пры наяўнасці) вучня

Адзнака аб атрыманні (вяртанні) вучэбных выданняў  бібліятэчнага фонду вучнем

Дата , подпіс вучня, які атрымаў вучэбныя выданні бібліятэчнага фонду

Дата, подпіс класнага кіраўніка пры  вяртанні  вучнем вучэбных выданняў бібліятэчнага фонду 

Беларуская мова

Беларуская літаратура

Руская мова

Руская літаратура

Замежная мова

Матэматыка

Інфарматыка

Чалавек і свет

Сусветная гісторыя

Гісторыя Беларусі

Грамадазнаўства

Геаграфія

Біялогія

Фізіка

Хімія

Працоўнае навучанне

Чарчэнне

Мастацтва (айчынная і сусветная мастацкая культура)

Асновы бяспекі жыццядзейнасці

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Камплект вучэбных выданняў_____ класа  _____________перададзены бібліятэчнаму работніку__________________

                                                                                                                      (дата )                                                                                                                            (прозвішча, уласнае імя,

____________________________________________________________________________________________________                                               імя па бацьку (пры наяўнасці) бібліятэчнага работніка, які прыняў вучэбныя выданні бібліятэчнага фонду ад класнага кіраўніка)

 

______________________________           __________________________________________

(подпіс бібліятэчнага работніка)              (ініцыялы, прозвішча бібліятэчнага работніка)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дадатак 11

да пастановы

Мiнiстэрства адукацыi

Рэспублiкi Беларусь

28.11.2016 № 108

 

Форма

 

ПЕРСАНАЛЬНЫ ЎЛІК ВУЧЭБНЫХ ВЫДАННЯЎ БІБЛІЯТЭЧНАГА ФОНДУ ЎСТАНОВЫ АГУЛЬНАЙ СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫІ, ЯКІЯ ВЫКАРЫСТОЎВАЮЦЦА ПРЫ АРГАНІЗАЦЫІ АДУКАЦЫЙНАГА ПРАЦЭСУ НА ІІІ СТУПЕНІ АГУЛЬНАЙ СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫІ

 

____________________________________________                                      

                      (найменне ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі)

 

Камплект вучэбных выданняў _____________перададзены  класнаму кіраўніку ________класа __________________

                                                                                      (дата )                                                                                                                                                            (прозвішча, уласнае імя,

____________________________________________________________________________________________________                                               імя па бацьку (пры наяўнасці) класнага кіраўніка, які атрымаў вучэбныя выданні бібліятэчнага фонду)

 

_________________________           __________________________________________

(подпіс класнага кіраўніка)                  (ініцыялы, прозвішча класнага кіраўніка)

 

 

Нумар п/п

Прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (пры наяўнасці) вучня

Адзнака аб атрыманні (вяртанні) вучэбных выданняў  бібліятэчнага фонду вучнем

Дата , подпіс вучня, які атрымаў вучэбныя  выданні бібліятэчнага фонду

Дата, подпіс класнага кіраўніка пры  вяртанні  вучнем вучэбных выданняў бібліятэчнага фонду 

Беларуская мова

Беларуская літаратура

Руская мова

Руская літаратура

Замежная мова

Матэматыка

Інфарматыка

Сусветная гісторыя

Гісторыя Беларусі

Грамадазнаўства

Геаграфія

Біялогія

Фізіка

Астраномія

Хімія

Мастацтва (айчынная і сусветная мастацкая культура)

Дапрызыўная і медыцынская падрыхтоўка

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Камплект вучэбных выданняў_____ класа  _____________перададзены бібліятэчнаму работніку__________________

                                                                                                                      (дата )                                                                                                                   (прозвішча, уласнае імя,

____________________________________________________________________________________________________                                               імя па бацьку (пры наяўнасці) бібліятэчнага работніка, які прыняў вучэбныя выданні бібліятэчнага фонду ад класнага кіраўніка)

 

______________________________           __________________________________________

(подпіс бібліятэчнага работніка)                  (ініцыялы, прозвішча бібліятэчнага работніка)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дадатак 12

да пастановы

Мiнiстэрства адукацыi

Рэспублiкi Беларусь

28.11.2016 № 108

 

Форма

 

 

 

ЖУРНАЛ РЭГІСТРАЦЫІ ДАКУМЕНТАЎ БІБЛІЯТЭЧНАГА ФОНДУ ЎСТАНОВЫ АГУЛЬНАЙ СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫІ, ПРЫНЯТЫХ ЗАМЕСТ ПАШКОДЖАНЫХ АБО СТРАЧАНЫХ

__________________________________________________________________

                                                           (найменне ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі)

«___»________________20___г.

                (дата пачатку запісу)

 

 

Нумар

п/п

Дата запісу

Прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (пры наяўнасці) вучня

Клас

Звесткі аб пашкоджаных або страчаных дакументах бібліятэчнага фонду

Звесткі аб прынятых у замен страчаных або пашкоджаных дакументах бібліятэчнага фонду

Подпіс вучня

або класнага кіраўніка

Подпіс бібліятэчнага работніка

Інвентарны нумар дакумента бібліятэчнага фонду (акрамя вучэбных выданняў)

Аўтар, назва, дакумента бібліятэчнага фонду

Кошт дакумента бібліятэчнага фонду

(бел. руб.)

Аўтар, назва дакумента бібліятэчнага фонду

Кошт дакумента бібліятэчнага фонду

(бел. руб.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дадатак 13

да пастановы

Мiнiстэрства адукацыi

Рэспублiкi Беларусь

28.11.2016 № 108

 

Форма

 

ЗАЦВЯРДЖАЮ

_________________________________

                              (пасада)

_________________________________

(ініцыялы, прозвішча кіраўніка ўстановы адукацыі,

з якой перадаюцца дакументы бібліятэчнага фонду )

______________   ____________

(подпіс)                                 (дата)

   М.П.

 

 

ЗАЦВЯРДЖАЮ

_______________________________

                              (пасада)

_______________________________

(ініцыялы, прозвішча кіраўніка ўстановы адукацыі,

які прыняў дакументы бібліятэчнага фонду)

______________   ____________

(подпіс)                                 (дата)

   М.П.

 

 

АКТ № _____

 

 

АБ ПРЫЁМЕ ДАКУМЕНТАЎ БІБЛІЯТЭЧНАГА ФОНДУ ЎСТАНОВЫ АГУЛЬНАЙ СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫІ З ІНШЫХ БІБЛІЯТЭК

 

      «___»________________20___г.                                       ______________________

                            (дата складання)                                                                                                     (месца складання)

 

Дадзены акт складзены аб тым, што бібліятэка _________________________

                                                                                                                                                    (найменне ўстановы агульнай

_____________________________________________________(далей – Адпраўнік

                                                            сярэдняй адукацыі)

у асобе _______________________________________________________________)

(прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (пры наяўнасці),  пасада асобы (бібліятэчнага работніка), якая перадала дакументы бібліятэчнага фонду)

перадала ў бібліятэку___________________________________________________

(найменне ўстановы адукацыі)

__________________________________________________(далей – Атрымальнік

 

у асобе _______________________________________________________________)

(прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (пры наяўнасці), пасада асобы (бібліятэчнага работніка), якая прыняла дакументы бібліятэчнага фонду)

 

дакументы ў колькасці ___________экзэмпляраў на суму  __________бел.руб.

 

____________________________________________________________________

(паўтарыць суму пропісам)

 

Да акта дадаецца пералік дакументаў  на _____ аркушах.

 

Нумар п/п

Аўтар, назва дакумента бібліятэчнага фонду

Кошт аднаго  экзэмпляра дакумента бібліятэчнага фонду

(бел. руб.)

Агульная колькасць

экзэмпляраў дакументаў бібліятэчнага фонду

 

Агульны кошт дакументаў бібліятэчнага фонду

(бел. руб.)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

Адпраўнік__________   ___________   _____________   __  _________ 20__ г.

                                 (пасада)                        (подпіс)               (ініцыялы, прозвішча)                   (дата)

 

Атрымальнік_________   __________   _____________  __  _________ 20__ г.

                                      (пасада)                    (подпіс)               (ініцыялы, прозвішча)                   (дата)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дадатак 14

да пастановы

Мiнiстэрства адукацыi

Рэспублiкi Беларусь

28.11.2016 № 108

Форма

 

АКТ

НА ВЫЯЎЛЕННЕ ПАШКОДЖАННЯ АБО СТРАТЫ ДАКУМЕНТАЎ БІБЛІЯТЭЧНАГА ФОНДУ ЎСТАНОВЫ АГУЛЬНАЙ СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫІ

 

ЗАЦВЯРДЖАЮ

________________________________

                              (пасада)

________________________________

(ініцыялы, прозвішча кіраўніка ўстановы адукацыі)

________________     ______________

           (подпіс)                        (дата)

   М.П.

 

 

«___»______________20___г.        Акт №____          ______________________

                                 (дата складання)                                                                                             (месца складання)

______________________________________

                           (найменне ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі)

                                    

 

Камісіяй у складзе ____________________________________________________

                                      (прозвiшчы, уласныя iмёны, iмёны па бацьку (пры наяўнасці), пасады асоб,

_____________________________________________________________________

уключаных у камісію)

_____________________________________________________________________

праведзена праверка ______________________________________________

                                                      (найменне ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі, месцазнаходжанне)

 

_________________________________________________________________

пры прыёме партыi дакументаў, атрыманых ад ________________________

_____________________________________________________________________

(найменне ўстановы адукацыі, ад якой атрыманы дакументы)

па ________________________________№_____ад «___»____________20___г.

(назва суправаджальнага дакумента)

 

Праверка пачата ________________  скончана ____________________

 

 

Пры праверцы выяўлена _____________________________________________

(указаць пашкоджанне або страту дакумента бібліятэчнага фонду)

_____________________________________________________________________

 

 

Да акта дадаецца пералік дакументаў  на _____ аркушах.

 

Нумар п/п

Аўтар, назва дакумента бібліятэчнага фонду

Кошт аднаго экзэмпляра дакумента бібліятэчнага фонду

(бел. руб.)

Агульная колькасць

экзэмпляраў бібліятэчнага фонду

 

Агульны кошт дакументаў бібліятэчнага фонду

(бел. руб.)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

_________________________    ___________       ______________________

          (пасада члена камісіі)                                        (подпіс)                         (ініцыялы, прозвішча)

_________________________    ___________       ______________________

          (пасада члена камісіі)                                        (подпіс)                         (ініцыялы, прозвішча)

_________________________    ___________       ______________________

          (пасада члена камісіі)                                        (подпіс)                         (ініцыялы, прозвішча)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дадатак 15

да пастановы

Мiнiстэрства адукацыi

Рэспублiкi Беларусь

28.11.2016 № 108

 

 

Форма

 

АКТ

НА ВЫКЛЮЧЭННЕ ДАКУМЕНТАЎ БІБЛІЯТЭЧНАГА ФОНДУ ЎСТАНОВЫ АГУЛЬНАЙ СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫІ

 

 

ЗАЦВЯРДЖАЮ

________________________________

                              (пасада)

________________________________

(ініцыялы, прозвішча кіраўніка ўстановы адукацыі)

_______________      ______________

           (подпіс)                        (дата)

   М.П.

 

 

 

«___»______________20___г.        Акт №____          ______________________

                                 (дата  складання)                                                                                             (месца складання)

 

________________________________________________________________

                                                     (найменне ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі)

                                    

Камісія ў складзе ____________________________________________________

                                                          (прозвiшчы, уласныя iмёны, iмёны па бацьку (пры наяўнасці), пасады асоб,

_____________________________________________________________________

уключаных у камісію)

_____________________________________________________________________,

 

прызначаная загадам ад «___» ______________ 20____ г. № _____________,

устанавіла неабходнасць выключэння з бібліятэчнага фонду____экзэмпляраў дакументаў па прычыне _________________________

                                                                                                                                                            (указаць прычыну)

_____________________________________________________________________

___________________________________на суму _______________бел. руб.

_____________________________________________________________________

(паўтарыць суму пропісам)

 

 

Да акта дадаецца пералік дакументаў  на _____ аркушах.

 

 

Нумар п/п

Інвентарны нумар

дакументаў бібліятэчнага фонду (акрамя вучэбных выданняў)

 

Назва (аўтар) дакументаў (кнігі)

Год

выдання

Кошт

аднаго экзэмпляра дакумента бібліятэчнага фонду

(бел. руб.)

 

Агульная колькасць экзэмпляраў бібліятэчнага фонду

 

Агульны кошт дакументаў бібліятэчнага фонду

(бел. руб.)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________    ___________       ______________________

          (пасада члена камісіі)                                        (подпіс)                         (ініцыялы, прозвішча)

_________________________    ___________       ______________________

          (пасада члена камісіі)                                        (подпіс)                         (ініцыялы, прозвішча)

_________________________    ___________       ______________________

          (пасада члена камісіі)                                        (подпіс)                         (ініцыялы, прозвішча)